KANCELARIA LEW udziela zaliczki
Auto zastępcze z OC sprawcy

O NAS

KANCELARIA LEW SPECJALIZUJE SIĘ W DOCHODZENIU ODSZKODOWAŃ

KANCELARIA LEW OBEJMUJE OPIEKĄ PRAWNĄ POSZKODOWANYCH W SZEROKIM ZNACZENIU.

KANCELARIA LEW  Łukasz Konopka Spółka Komandytowa to kancelaria wyspecjalizowana w dochodzeniu odszkodowań, utworzona przez:

 • Radcę Prawnego Mirosława Kupiec, absolwenta Wydziału Prawa KUL między innymi sprawującego przez 10 lat funkcję sędziego w wymiarze sprawiedliwości

oraz

 • Prawnika Łukasza Konopkę, absolwenta Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

WARTOŚCIĄ KANCELARII LEW jest zespół ekspertów:

 • biegłych sądowych z zakresu medycyny, ruchu drogowego rekonstrukcji wypadków, bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • rzeczoznawców samochodowych, majątkowych,
 • prawników, adwokatów i radców prawnych, pracujących na rzecz KLIENTÓW KANCELARII LEW.

KANCELARIA LEW
to tworzące ją osoby, grupa silnych partnerów oraz ekspertów mających kilkunastoletnie doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań co gwarantuje prowadzenie spraw na najwyższym poziomie i jest gwarancją uzyskiwania właściwych, najwyższych świadczeń.

KANCELARIA LEW
gwarantuje profesjonalizm i zachowanie wysokich wartości etycznych.

KANCELARIA LEW
gwarantuje pomoc prawną w sprawach prawa karnego, rodzinnego, finansowego, cywilnego, głównie w każdym zakresie prawa związanym ze sprawą dochodzenia roszczeń.

Partnerzy KANCELARII LEW:

 • W. Kasperek mający ponad 21lat doświadczenia w dochodzeniu odszkodowań
 • Kancelaria Radcy Prawnego Mirosław Kupiec, Bielsko-Biała
 • Kancelaria Prawna KLZ-Kasperek, Lubańska-Ziółkowska Sp.J. Pszczyna

OFERTA

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (j.t. Dz. U. z 2013,poz,392 z póź. zm.)
Art. 36.  [Wysokość odszkodowania] gwarantuje ustalenie i wypłatę odszkodowania w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, najwyżej jednak do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej. Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:

 1.    w przypadku szkód na osobie 5. 000. 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
 2. w przypadku szkód na mieniu 1.000.000. euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych - ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.

Towarzystwa Ubezpieczeniowe są zobligowane właściwie naprawić szkodę, jak widać dysponują ponadprzeciętnym kapitałem jednakże czynią to dopiero po wystąpieniu z roszczeniem w imieniu poszkodowanego wyspecjalizowanej kancelarii odszkodowawczej mającej ogromne doświadczenie w likwidacji szkód.
Podmioty Odpowiedzialne usiłują nawet kilkakrotnie zaniżyć wartość należnych świadczeń.

KANCELARIA LEW specjalistą w likwidacji szkód.

Uzyskujemy świadczenia w związku z zaistniałymi zdarzeniami do:

 • 20 lat wstecz, powstałymi po 10 sierpnia 1997r. w wyniku przestępstwa
 • 3 lat wstecz w pozostałych przypadkach

Dopłata do szkody na pojeździe.
Auta zastępcze z polisy OC sprawcy.
Możliwość wykupu szkody przez KANCELARIĘ LEW, analiza i decyzja w 7 dni.
KANCELARIA LEW wspiera poszkodowanych udzielając zaliczek na poczet przyszłych świadczeń.
KANCELARIA LEW prowadzi likwidację szkód

Szkody Osobowe

Szkody Rzeczowe

Szkody Majątkowe

 

Dochodzenie Odszkodowań

Za uszczerbek na zdrowiu, śmierć bliskiej osoby  w związku z:
 • wypadkami komunikacyjnymi
 • wypadkami przy pracy
 • wypadkami w rolnictwie
 • błędami medycznymi
 • poślizgnięciami, potknięciami, upadkami
 • innymi   

Dochodzenie odszkodowania, zadośćuczynienia, stosownego odszkodowania.

W tym takich świadczeń jak :  zwrot za koszty leczenia, hospitalizacji, rehabilitacji, opieki, zakupu lekarstw, artykułów opatrunkowych i ortopedycznych, sprzętów leczniczych, dojazdu do placówek medycznych, zniszczonych rzeczy, kosztów dostosowania lokalu lub pojazdu do potrzeb osoby niepełnosprawnej, dodatkowe renty i zwrot za utracone zarobki. W przypadku śmierci bliskiej osoby dochodzimy zwrot kosztów ceremonii pogrzebowej i należne renty.

Oraz wykonujemy czynności związane z dochodzeniem należnych świadczeń z tytułu:

 • działania niezgodnego z prawem
 • organów władzy  w tym organów podatkowych i sądowych
 • bezprawnego działania komorników sądowych
 • służebności przesyłu mediów i ustanowienia przesyłu
 • wywłaszczenia
 • zdarzeń losowych, takich jak: pożary, huragany, zalania, kradzieże  itp.
 • czynów przestępczych takich: jak znęcanie, pobicie, wykorzystanie seksualne, zniesławienie, gwałt i inne

Bezpłatna analiza.
Bez kosztów wstępnych.
Wypłata bezpośrednio na rachunek bankowy KLIENTA.
Wynagrodzenie prowizyjne od uzyskanego odszkodowania.

 

W oparciu o kilkunastoletnie doświadczenie zespołu LWA, stworzyliśmy Dział Obsługi Firm i Korporacji, którego celem jest dopasowanie oferty do potrzeb i oczekiwań KLIENTA. Istotą oferty jest wsparcie KANCELARII  LEW przy likwidacji szkód, weryfikacja stanowiska podmiotu odpowiedzialnego za naprawę szkody, skuteczne wyegzekwowanie należnych świadczeń.

Weryfikujemy i uzyskujemy należne świadczenia w ramach:

 • poprawności wypłaty świadczeń za szkody na pojazdach,
 • utraty wartości handlowej pojazdów,
 • zwrotu  kosztów holowania, parkingu itp.,
 • zwrotu kosztów utraconego mienia,
 • zwrotu kosztów utraconych dochodów i kar umownych za niewykonanie kontraktów,

KANCELARIA LEW wspiera swoich KLIENTÓW w szczególności przy takich zdarzeniach jak:

 • kradzieży ładunku
 • uszkodzenia ładunku podczas przewozu
 • uszkodzenia ładunku podczas zdarzenia drogowego
 • uszkodzenia pojazdu (szkoda całkowita – kasacja lub częściowa)
 • szkodzie osobowej związanej z przewozem osób

KANCELARIA LEW zapewnia: zarazem szerokie spektrum działań, prowadzenie skutecznej likwidacji szkód na każdym etapie jak i kompleksową opiekę prawną dla osób poszkodowanych w wypadkach.
KANCELARIA LEW za swoją pracę 

WSPÓŁPRACA


Jesteś osobą komunikatywną?
Ważne jest dla Ciebie niesienie pomocy?
Cenisz sobie wysokie wartości etyki zawodowej?
Pozwól aby Twoja cenna wiedza/doświadczenie zostało docenione przez KANCELARIĘ LEW !

Skontaktuj się z biurem KANCELARII LEW i umów się na rozmowę w sprawie pracy/współpracy na terenie całego kraju..

tel. +48 33 821 01 01
tel. kom. +48 798 321 111
e-mail: praca@kancelarialew.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku
godziny otwarcia: 8 - 16
godziny pracy infolinii: 8 - 18


Oferta dla wszystkich!
Za polecenie poszkodowanemu KANCELARII LEW
skutkujące podpisaniem umowy o dochodzenie roszczeń  przez KANCELARIĘ LEW otrzymasz wynagrodzenie.

ZAPYTAJ / ZGŁOŚ WYPADEK

Jesteśmy dostępni na terenie całego kraju, umów się z reprezentantem KANCELARII LEW


INFOLINIA +48 798 521 111 - TELEFON +48 33 821 01 11

WSPIERAMY

Dziękujemy za kontakt

KONTAKT

Kancelaria LEW Łukasz Konopka Spółka Komandytowa z siedzibą: 43-300 Bielsko-Biała pl. Bolesława Chrobrego 1, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Bielsku –Białej , VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000626057, REGON 364805747, NIP 5472162356

tel. 33 821 01 11, fax wew 23
tel. kom. 798 321 111
e-mail: biuro@kancelarialew.pl
strona: www.kancelarialew.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku
godziny otwarcia: 8 - 16
godziny pracy infolinii: 8 - 18